Lietuvos verslo organizacijos traukiasi iš 2017 metų spalį pasirašyto susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų. Profesinės sąjungos įvertinusios darbuotojų naudai priimtus sprendimus (pvz. MMA, DK pakeitimai ir kt.), iš susitarimo pasitraukti nesutiko, nors spaudimas iš verslo pasielgti taip pat, buvo didelis.

Skaityti daugiau...

LPSK atsiliepė į Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU) kvietimą ir ragina visus savo parašais paremti Europos piliečių iniciatyvą „Būstas – visiems“ (Housing for All)

Šia iniciatyva siekiama, kad būstas taptų prieinamesnis kiekvienam europiečiui.

Visi turime teisę į stogą virš galvos. Vergauti bankams, viską sukišti nuomai – normalu, o valstybės parama piliečiams apsirūpinant būstu – nenormalu? Jei taip nemanote, savo parašu prisidėkite prie europiečių judėjimo. Būsto prieinamumas priklauso ir nuo pilietinės visuomenės pastangų. Pasirašykime: https://www.housingforall.eu/lt/support-the-campaign-and-sign-the-petition-lt/

Parašai po peticija renkami internetu iki kovo 18 d. (Pagal Lietuvos nustatytus reikalavimus, pasirašant peticiją prašoma nurodyti Lietuvos suteiktą asmens kodą.)

Skaityti daugiau...

Metai keičiasi, tačiau viena tiesa išlieka nekintanti visada: stiprios profesinės sąjungos yra gyvybiškai svarbios, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą, geresnes darbo sąlygas ir tinkamą atlyginimą.

Tik stiprių, energingų profesinių sąjungų, kūrybiškų ir inovatyvių strategijų, tinkamų greitai besikeičiančiam darbo pasauliui, dėka galime išvengti tokių  tendencijų, kaip kolektyvinių sutarčių vengimas, griežtos taupymo priemonės, profesinių sąjungų ingnoravimas ir kiti veiksniai darantys didelę neigiamą įtaką darbuotojų teisėms ir darbo sąlygoms visoje Europoje.

Skaityti daugiau...

Lietuva mini 29-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines.

Dienos, kuri kiekvienais metais primena, kokia brangi yra laisvės kaina ir koks neįkainojamas troškimas siekti to kuo tiki.

Prieš 29-erius metus įvykę įvykiai parodė tikrąjį lietuvių ryžtą ir pasiaukojimą.

Tik jų dėka šiandien mes esame laisvi! Nepamirškime branginti laisvės.

Nes ji - tai nuolatinė nepriklausomybė. Tai laisva kalba. Laisvas mąstymas.

Tai žmogaus vertybė. Laisvės troškimą atsinešame jau gimdami, todėl tik laisvas žmogus yra laimingas.

Nepamiškime tų, kurie atidavė save už tai, kad visi būtume laisvi.

Lenkiamės žuvusiųjų atminimui ir DĖKOJAME JIEMS UŽ LAISVĘ!

 

 

Gruodžio 11 dieną Europos komisija paskelbė Europos žaliąjį susitarimą #EUGreenDeal, kuriuo siekiama:

- užtikrinti neutralų poveikį klimatui iki 2050 m.
- mažinti taršą;
- padėti įmonėms kurti švarius produktus ir technologijas;
- užtikrinti tinkamą ir teisingą perėjimą prie neutralaus klimato.

Skaityti daugiau...

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Darbo kodeksas, numatantis, kad darbuotojai, iki 2017 m. liepos 1 d. sukaupę nepanaudotų kasmetinių atostogų už daugiau kaip trejus metus, jas gali išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Ir nors atrodė, kad laiko dar labai daug, tačiau sunaudoti sukauptas atostogas liko tik pusmetis. Nepasinaudojus nuo 2017 m. liepos 1 d. pradėtų kaupti atostogų per trejus metus, teisė į jas išnyks. 

Užimtumo tarnyba, siekdama derinti darbo jėgos pasiūlos atitikimą paklausai, 2019 m. gruodžio 31 d. patvirtino profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. I pusmečiui. Siekdama kuo objektyvesnio trūkstamų profesijų šalyje vertinimo, Užimtumo tarnyba dėl pateiktų profesijų susiejimo su giminiškomis profesijomis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei kartu atnaujino šį sąrašą.

rūkstamų profesijų sąrašą galima rasti: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9336ce702bbc11eabe008ea93139d588

Kalendorius

Rugpjūtis 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Posakiai ir kita aktuali informacija