Mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius ir lėtėjantis ekonomikos augimas lėmė užimtų asmenų skaičiaus mažėjimą šalyje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. trečiąjį ketvirtį užimti buvo 1378,1 tūkst. šalies gyventojų (tai 26,8 tūkst. gyventojų mažiau, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu). Užimtųjų skaičius minėtu laikotarpiu mažėjo visose ekonominės veiklos srityse, išskyrus statybos sektorių.

Skaityti daugiau...

2019 m. gruodžio 17 d.  14.00 val. organizuojamas Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis . Posėdis vyks Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A.Vivulskio g. 11, 201 salė). Posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga2, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga3, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga4, 2 darbotvarkės klausimo medžiaga5, 3 darbotvarkės klausimo medžiaga, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 5 darbotvarkės klausimo medžiaga2.

Lapkričio 6 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tarybos posėdis. Pirmąjį pranešimą apie Europos semestrą ir ekonomiką skaitė Europos komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos pareigūnas Jonas Rasimas.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, pristatydama LPSK veiklos ataskaitą, kaip vieną iš laimėjimų paminėjo pakeistą Darbo kodekso 179 str., kuris nuo šiol aiškiai nurodo, kad aukštesnio lygmens profesinės sąjungos padalinys yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga. Taip pavyko skubiai užbėgti už akių daugybei profesinių sąjungų būti nepripažintomis darbdavių sudarant kolektyvines sutartis, nes buvo suformuota nepalanki teismų praktika.

Skaityti daugiau...

Po ilgų, metus užsitęsusių derybų šiandien buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis Kaune UAB "Mondelez Lietuva Production".

Nors kolektyvinė sutartis galios keturis metus, darbo apmokėjimo nuostatai galios iki 2022 m. vidurio ir bus deramasi dėl naujos tvarkos. Susitarta dėl papildomų kompensacijų dirbant pagal suminę laiko apskaitą, keičiant darbo grafikus prieš dvi dienas, dirbant padidintos rizikos darbo vietose ir kitais kausimais. Taip pat, susitarta, kad sutartis galios visiems įmonės darbuotojams.

Skaityti daugiau...

Gruodžio 5 d. Vilniuje vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Tarybos posėdis. 

Posėdžio metu aptartos kolektyvinių derybų problemos AB “Pieno žvaigždės" Pasvalio sūrinėje ir AB “Mondalez Lietuva Production". Sutarta deryboms atsidūrus aklavietėje, inicijuoti kolektyvinio ginčo procedūrą ir padėti viešai kalbėti apie ne sprendžiamas problemas. Taip pat, susitarta ir dėl priemonių jaunimo veiklai sustiprinti. Aptartos bendradarbiavimo su darbo tarnybomis problemos ir galimas pareiškimas visuomenei. Kalbėta apie paramos iš GPM rezultatus ir pasikeitimus, apie susitikimus ir narių mokymus regionuose.

Posėdyje dalyvavo Vilniaus universiteto profesorius R. Lazutka, advokatas dr. N. Kasiliauskas, LPSK pirmininkė I. Ruginienė.

Skaityti daugiau...

Lapkričio 29 d. LPSK vyko skirtingų šakinių profesinių sąjungų diskusija "Profesinės sąjungos ir darbo tarybos. Bendradarbiavimas ar priešprieša". Aptartos profesinių sąjungų veiklos skirtingose įmonėse, rinkimų į darbo tarybas patirtis, informavimo ir konsultavimo, kolektyvinių derybų, atlyginimų sistemos, darbo tvarkos taisyklių ir kitos problemos. Diskutuota ir dėl būtino Valstybinės darbo inspekcijos vaidmens sustiprinimo ir galimo susitikimo. Apibendrintus siūlymus numatoma pristatyti LPSK Taryboje, gruodžio 6 d..

Jau nuo 2019 m. birželio mėn. Belgijos profesinės sąjungos ir darbdaviai intensyviai derasi dėl sąžiningos kolektyvinės sutarties, užtikrinsiančios namų ūkio darbuotojams, įdarbintiems pagal paslaugų kvitus,  orius darbo užmokesčius,  sudarymo.

Nors visi atlyginimai Belgijoje padidėjo 1,1 proc., tik namų ūkio darbuotojų darbdaviai vis dar kategoriškai atsisako derėtis dėl šio vardo verto atlyginimo. Vis dėlto namų ūkio darbuotojai yra pažeidžiamiausi darbuotojai, jų darbas yra vienas iš mažiausiai apmokamų Belgijoje, todėl darbuotojai susiduria su sunkiausiomis darbo sąlygomis.

Skaityti daugiau...

Minint Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, EFFAT tęsi savo įsipareigojimą - kaip buvo nustatyta šio mėnesio EFFAT kongrese - visiškai netoleruoti priekabiavimo ir smurto dėl lyties savo sektoriuose ir pateikia išsamių rekomendacijų šių reiškinių prevencijai. 

Skaityti daugiau...

Lapkričio 20 - 21 dienomis, Portugalijoje, vyksta Philip Morris Europos darbo tarybos (EDT) posėdis, kurio metu aptariamos darbuotojų savalaikio informavimo ir konsultavimo perkeliant gamybą iš vienos šalies į kitą problemos, darbo laiko režimų, darbo krūvių, darbo apmokėjimo, kolektyvinių derybų ir kitos problemos atskirose šalyse, pristatomi kompanijos atstovų pranešimai apie verslo ateitį, aptariami darbuotojų atstovų iškelti klausimai. Posėdyje dalyvauja ir Lietuvos atstovai EDT - Klaipėdos PML profsąjungos atstovas Rolandas Kazlauskas ir LMP pirmininkė Gražina Gruzdienė. EDT darbas Cascai (Portugalija) vyksta dvylika skirtingų šalių kalbomis.

Kalendorius

Birželis 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Posakiai